Skip to content
Trang chủ > Dịch Vụ > Tính toán hoàn vốn
Bảng tính toán hoàn vốn
Chủng loại Đèn LED thay thế Đèn hiện hữu
Công suất đèn W W
Số lượng
bộ
Đơn giá đèn đ đ
Đơn giá điện đ
Chi phí bảo trì một năm(1) đ đ
Thời gian sử dụng trong ngày
Số ngày sử dụng trong năm
Tiền điện chênh lệch: Công suất tiết kiệm: Lượng khí CO2 giảm(2):

(1) Tham số ước lượng, phụ thuộc vào từng dự án cụ thể
(2) Dựa trên hệ số phát thải lưới điện VN 2017
Chú ý: Bảng tính toán này nhằm mục đính tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc các thông số khác nhau ở mỗi dự án.

Thời gian hoàn vốn:
Biểu đồ hoàn vốn