Skip to content
Trang chủ > Dịch Vụ > Tính toán hoàn vốn
Bảng tính toán hoàn vốn
Chủng loạiĐèn LED thay thếĐèn hiện hữu
Công suất đènWW
Số lượng
bộ
Đơn giá đènđđ
Đơn giá điệnđ
Chi phí bảo trì một năm(1)đ đ
Thời gian sử dụng trong ngày
Số ngày sử dụng trong năm
Tiền điện chênh lệch: Công suất tiết kiệm: Lượng khí CO2 giảm(2):

(1) Tham số ước lượng, phụ thuộc vào từng dự án cụ thể
(2) Dựa trên hệ số phát thải lưới điện VN 2017
Chú ý: Bảng tính toán này nhằm mục đính tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc các thông số khác nhau ở mỗi dự án.

Thời gian hoàn vốn:
Biểu đồ hoàn vốn