Những loại đèn LED thường dùng trong nhà kho, nhà máy sản xuất.

Theo các nghiên cứu về sức khỏe và an toàn lao động thì đa số các tai nạn liên quan đến việc trượt, vấp, hoặc ngã. Vì vậy, việc có ánh sáng phù hợp với môi trường làm việc là cách dễ nhất để giảm các tai nạn đó. Khi bạn chọn hệ thống chiếu […]

Xem tiếp