Công ty MLE sẽ tư vấn các giải pháp nhằm tối ưu chi phí đầu tư và thiết lập bảng tính hoàn vốn cho dự án của bạn.

Đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm đã tham gia tư vấn hệ thống chiếu sáng cho các nhà máy bia Heineken Quảng Nam, nhà máy thực phẩm Nestle - KCN Amata, nước giải khát Coca Cola Thủ Đức...

Đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn, tính toán độ rọi, đồng hành với bạn trong việc khảo sát và đưa ra những phương án phù hợp.