Các kỹ sư của chúng tôi thiết lập một bảng tính và biểu đồ hoàn vốn để giúp khách hàng có cái nhìn đơn giản và khái quát về những lợi ích của việc sử dụng các phương án chiếu sáng.

Tính toán tiết kiệm điện
  • W

  • W

  • bộ

  • đồng

  • Tiền điện chênh lệch:
  • Tổng công suất tiết kiệm: